Menu

Status

image
18. december 2018 kl. 20:38
Status på kunstgræsbanen i Vindinge

Kære medlemmer

 

”Når der går politik i det”

 

Vi bliver dagligt spurgt om hvornår kunstgræsbanen bliver anlagt, og desværre kan vi ikke give et præcist svar.

Byrådet i Nyborg Kommune besluttede den 28. August 2018 at bevillige 3.500.000,- til anlæggelse af en kunstgræsbane i Vindinge. Vindinge Boldklub skulle være medfinansierende med 450.000,-

Når man etablerer en kunstgræsbane, skal der indhentes tilladelse til afledning af drænvand, hvilket udstedes af Nyborg Kommunes miljøafdeling. Denne tilladelse er blevet udstedt til alle andre baner i kommunen uden problemer, men i vores tilfælde bliver der gjort indsigelse til vores ansøgning, hvilket betyder, at den skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 12. November afsluttes sagsfremstillingen med, at der indstilles til at der gives tilladelse til udledning af drænvand fra kunstgræsbanen. Beslutningen bliver dog, at der nu skal beregnes mulige alternativer til afledning af regnvand. Vores bane bliver anlagt med et muldlag imellem græsbane og drænsystem, og resultater og test fra lignende baner viser at risikoen her for miljøfremmede stoffer er meget lille.

Der skal ikke herske nogen tvivl om at vi I Vindinge Boldklub absolut ikke ønsker at få en bane, der ikke opfylder de miljømæssige krav. Vi har været i tæt dialog med kommunen omkring dette og udover opbygningen på et muldlag, kommer der en 30-40 cm høj kant hele vejen rundt, som hindrer granulatet i at forlade banen. Ligeledes etableres der en sluse, så sko og tøj kan børstes af og snerydning vil primært foregå mekanisk for at undgå for meget brug af salt.

Når alle miljømæssige krav overholdes, forstår vi ikke, hvorfor tilladelsen skal trækkes så meget i langdrag. Men vi er blevet en brik i et politisk spil, hvor det kun går ud over vores unge mennesker, der gerne vil spille fodbold.

Efter planen skulle banen have stået færdig i oktober 2018. Vi krydser fingre for at den snart bliver igangsat.

 

Mvh

 

Bestyrelsen Vindinge Boldklub