Menu

Indkaldelse til Generalforsamling.

image Indkaldelse til Generalforsamling.
23. januar 2019 kl. 19:10
Indkaldelse til Generalforsamling.

 

Indkaldelse til Generalforsamling.

 

Torsdag d. 28 februar kl. 2030 i cafeteriet i Vindingehallen. 

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab og budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  6. Valg af kasserer og kontingentkasserer
  7. Valg af 1 revisorer
  8. Eventuelt.

 

Ad punkt 4: Stk. 6.Indkommende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Ad punkt 5:

Lige år: Claus, Jeanette, Julie og Henrik D(kontingent)

Ulige år: Nikolai, Jan O, Lars P og Robert(kasser)

 Ad punkt 6: Stk. 8. Kasserer vælges i ulige år og kontingentkasserer vælges i lige år. Begge kasserere kan være udenfor bestyrelsen.

 

 

Med Venlig Hilsen

 Bestyrelsen.