Menu

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

image
PG
15. februar 2018 kl. 14:25
Torsdag d. 1 marts kl. 2030 i cafeteriet i Vindingehallen

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab og budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  6. Valg af kasserer og kontingentkasserer
  7. Valg af 1 revisorer
  8. Eventuelt.

 

Ad punkt 4: Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Ad punkt 5: lige år: Claus, Jakob og Nalle – ulige år: Robert, Nikolai, Jan O og Lars P

 

Ad punkt 6: Stk. 8. Kasserer vælges i ulige år og kontingentkasserer vælges i lige år. Begge kasserere kan være udenfor bestyrelsen.

 

 

Jakob Lyder

Sekretær

Luk