Menu

Generalforsamling

image Generalforsamling
11. marts 2019 kl. 16:36
Generalforsamling

 

Referat  Generalforsamling.

 

Torsdag d. 28 Februar kl. 2030 i cafeteriet i Vindingehallen.

 

Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

 

Karsten Olsen Blev valgt til dirigent

 

  1. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

 

Claus aflægger beretning (Se evt. vedlagt)

 

Jan informerer om senior afd. Status.

 

Julie fortæller om Facebook- Stor fremgang af likes på vores side.

 

Beretning godkendt.

 

3.Forelæggelse af regnskab og budget

 

Robert fremlægger regnskab og budget-

 

Ser godt ud og er godkendt.

 

  1. Behandling af indkomne forslag

 

Det er modtaget forslag.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

 

Alle på valg har fået genvalgt.

 

Michael Kruse bliver valgt ind som nyt medlem.

 

Torben Sand bliver 1. Suppleant

Tommy Åsgaard 2. Suppleant.

 

  1. Valg af kasserer og kontingentkasserer

 

 

 

Robert får genvalg som kasserer

 

  1. Valg af 1 revisorer

 

Genvalg til Jens Holme Petersen

 

  1. Eventuelt.

 

Der kommer forslag til bestyrelsen omkring boldrum og få det optimeret.

 

Claus fortæller om at der bliver bygget et skur med plads til bolde osv.

 

Ad punkt 4: Stk. 6.Indkommende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Ad punkt 5:

Lige år:

 

Claus

Jeanette

Julie

Henrik D(kontingent)

 

Ulige år:

 

Nikolai,

Jan O

Lars P

Robert(kasser)

 

Ad punkt 6: Stk. 8. Kasserer vælges i ulige år og kontingentkasserer vælges i lige år. Begge kasserere kan være udenfor bestyrelsen.

 

  Med Venlig Hilsen

 

Bestyrelsen.

 

 

 

Formands beretning

 

Vindinge Boldklub´s år 2018 har været præget af både meget positive, men desværre også lidt negative oplevelser.

 

Hvis vi starter med det negative, er det klart at den måde at vi er blevet brugt i et politisk spil, med hensyn til anlæggelsen af kunstgræsbanen, absolut ikke har været noget vi har været tilfredse med. Nu har byrådet så besluttet at vi går i gang med model 1, som også var den model, der blev besluttet til at starte med. Vi håber at de snart begynder at anlægge banen.

 

Heldigvis er der flere positive historier end negative. Først og fremmest vil jeg gerne fremhæve vores dygtige U-14 pigehold, og træner Michael Fauerholm, som vandt deres række og derefter også formåede at vinde fynsmesterskabet. Stort tillykke herfra.

 

Desuden kan vi byde velkommen til Ryan og Kirsten, som har besluttet, at de gerne vil være en del af vores trænerteam i Vindinge. Ryan og Kirsten har startet et pigehold U10 op.

 

Vi har haft meget fokus på at vores trænere er nogle af de bedste på Østfyn, og dette vil fortsat have høj prioritet. Vi har planlagt at afholde trænermøder minimum 3 gange i kommende sæson, og de trænere, der endnu ikke har B1 uddannelsen, vil blive tilbudt denne. Desuden håber vi på at kunne fortsætte det tætte samarbejde med OB´s trænerstab (ungdom)

 

Vi forventer at stille med 16 hold i den kommende sæson. Vores pigeafdeling begynder stille og roligt at udvide sig, og vi vil også her gerne investere tid og penge.

 

Seniorafdelingen i samarbejde med KRIF, er ved at udvikle sig til noget der på sigt, godt kunne blive meget interessant. Vi er gået fra 2 hold, hvor det ofte var svært at stille hold, til at vi i kommende sæson har tilmeldt 4 seniorhold!!! Jan Olsen som er vores seniorformand, vil gerne kort informere jer om afdelingen.

 

De ”gamle” kører også derudaf; Old Boys holdet spiller igen i år med i OB 70 11-mands og vores Superveteran har tilmeldt et 11-mands og et 7-mands hold.

 

Vi arbejder meget på at være mere synlige overfor vores medlemmer, og har derfor brugt meget tid på vores Facebookside. Her vil jeg gerne give ordet til Julie, som vil informere kort om dette.

 

Vores ”Event gruppe” har igen leveret et helt fantastisk stykke arbejde. Uden deres indsats uden for banen, ville det ikke være muligt at drive klubben på den måde vi gør i øjeblikket. Vi håber at 2019 bliver ligeså godt som 2018. Når I ser regnskabet, kan I jo se hvad deres arbejde betyder for Vindinge Boldklub rent økonomisk.

 

 

Claus Johansen

Formand

 

Luk