Menu

Indmelding

Indmeldelsesblanket fodbold 2017

Indmeldelse sker efter aftale med din træner, typisk efter
ca. 14 dages prøvetræning. Nedenstående talon eller den som
ligger i klubhuset udfyldes og afleveres til din træner.

Hvis du er under 18 år skal den underskrives af enten din mor eller din far.
+ deres Cpr. nr. til brug ved betaling service.

Der betales halvårligt kontingent som dækker følgende periode:
1. halvår – 1/1 – 30/6. Indbetaling ca. 1/3
2. halvår – 1/7 – 31/12. Indbetaling ca. 1/9

Kontingentsatser pr. halvår
Poder (6 år og yngre) 400 kr.
Øvrig ungdom (7 år-18år) 600 kr.
Senior 850 kr.
Old Boys/Veteran 600 kr.
Dame senior 700 kr.
Studierabat mod forevisning af gyldig studiekort 250 kr.
Passiv medlem 100 kr.
Ind-/genindmeldelseskontingent 100 kr.

Fra den sæson man fylder 33 år overgår man automatisk til Old Boys/Veteran kontingent.

Bemærk
Kontingent opkræves direkte via betalingsservice. Hvis betaling stoppes og/eller annulleres på
anden måde, vil du blive informeret om, at du ikke kan spille før kontingent er betalt.

Husk
Hvis du i indeværende eller forrige sæson har spillet for en anden klub, skal du aflevere et spillercertifikat. Certifikatet skal afleveres til din træner, inden du må spille for VB.

Kontingentansvarlig for opkrævning
Henrik Dyrhøj, Fjordparken 56. mobil 2347 0475, e-mail: hdy@nyborg.dk

Udmeldelse
Udmeldelse skal altid ske til din træner, som efterfølgende meddeler til ansvarlig for ind/udmeldelse Palle Holck e-mail: palleholck@mail.dk
Udmeldelse midt i en sæson udløser IKKE reduceret kontingent.

Klip …………………………………………………………

Jeg indmelder mig hermed på ovenstående betingelser:

Udfyldes gerne så læseligt som muligt!

Dato_________ - 2017

Navn_______________________________________

Cpr.nr. (alle 10 cifre) _____________________________

Cpr.nr. ____________________________________
(Er du under 18 år skal din mor el fars cpr på)

Mail _______________________________________

Gade ______________________________________

By/postnr. __________________________________

Tlf./Mobil___________________________________

Bank ___________________________

Reg.nr. _________________________

Kontonr. _________________________

Spillercertifikat vedlagt? Ja __ Nej __

Underskrift ______________________________________
(Er du under 18 år skal der underskrives af en forælder)